JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om det finns särskilda skäl för skadeståndsansvar enligt 3 kap. 3 § skadeståndslagen då en kommun inför fastighetsförvärv lämnat felaktiga upplysningar om att strandskyddet för ifrågavarande fastigheter var upphävt samt avsedda för bostadsbyggnation. (HD:s mål T 5170-16)