JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om revisors skadeståndsansvar mot styrelseledamöter i ett aktiebolag. Partiellt prövningstillstånd. (HD:s mål T 4823-16)