JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga vid avstyckning bl.a. om en styckningslott som består av flera skiften och omfattar skogs- och inägomark är lämplig för sitt ändamål, bostad med hästhållning. (HD:s mål T 5255-15)