JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Högsta domstolen har i ett mål om försök till grovt rån m.m. avslagit prövningstillstånd i ansvarsdelen men meddelat prövningstillstånd beträffande skadeståndsskyldighet för den tilltalade mot en av målsägandena. Fråga bl.a. om hovrätten av processuella skäl varit förhindrad att förordna om den skadeståndsskyldighet som framgår av domslutet. (HD:s mål B 4012-16. Nytt mål T 4462-16.)