JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd:

Fråga om rådgivning avseende köp av ett finansiellt instrument som placerats i en kapitalförsäkring utgör försäkringsförmedling som omfattas av lagen om försäkringsförmedling och därmed av försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring. (HD:s T 2761-15. Förhandsavgörande från EU-domstolen har begärts.)