JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förhandsavgöranden från EU-domstolen m.m.:

Beslut om inhämtande meddelat den 3 december 2015.
Målnr T 3403-14
Intrång i gemenskapsvarumärke.

Frågorna är:

1. Har det någon betydelse för innehavarens ensamrätt att han under en tid som ligger inom fem år från registreringen inte har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i unionen för varor eller tjänster som registreringen omfattar?

2. Om svaret på fråga 1 är ja, under vilka förutsättningar och på vilket sätt inverkar förhållandet på ensamrätten?