JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förhandsavgöranden från EU-domstolen m.m.:

Beslut om inhämtande meddelat den 22 september 2017
Målnr B 5089-16
Brott mot upphovsrättslagen

Frågorna är:

1) Kan det, när varor med skyddade motiv olovligen bjuds ut till försäljning i en butik, föreligga ett intrång i upphovsmannens ensamrätt till spridning enligt artikel 4.1 i direktiv 2001/29 även beträffande varor med likadana motiv, som hålls i lager av den som bjuder ut varorna?

2) Har det någon betydelse om varorna hålls i lager i anslutning till butiken eller på annan plats?